CONTACT      FOTOALBUM      HISTORIE      OVER RETRAFO

 
Over Retrafo

Over Retrafo

Onderhoud van Gietharstransformatoren
De diensten die door Retrafo verleend worden zijn oa. reinigen, conserveren, inspecteren én reviseren (zgn. retrofitten) van giethars transformatoren.
We hebben de nodige ervaringen opgedaan met met meerdere fabrikaten waarbij de specialiteit ligt bij SMIT/HOLEC/RESITRA.
Door onrechtmatigheden op spoelen of kabels kunnen er kruipstromen ontstaan tussen spanningvoerende delen met schade tot gevolg.

De kabels en eventuele afstandhouders dienen dan te worden vervangen.
Met deze onderhoudsbeurt worden de eventuele sensoren gecontroleerd op werking.
Een op, of in nabijheid van de transformator gemonteerde beveiliging wordt, uiteraard in overleg, ook getest op juiste werking.
Tijdens deze actie wordt tevens een inspectie uitgevoerd op algemene conditie van het toestel, hiervan wordt verslag gedaan in rapportage.
In onze goed ingerichte servicewagen liggen alle voorkomende spareparts zodat vervanging indien gewenst tijdens ons bezoek kan worden uitgevoerd. 
Dit voorkomt dan wel extra kosten voor een 2e bezoek en begeleidend personeel van de opdrachtgever.
Wanneer de tijd ontbreekt voor directe vervanging kan in overleg met de opdrachtgever een nader te bepalen tijdstip worden afgesproken om dit uit te voeren.
Op verzoek van de opdrachtgever voeren we tevens een isolatieweerstandsmeting uit.
Een compleet inspectierapport wordt na de werkzaamheden opgesteld waarin eventuele vervangadviezen zijn vermeld.
Ook wordt hierin een (vrijblijvende) onderhoudstermijn geadviseerd.
Leveringen van onderdelen tbv beveiliging kunnen, indien gewenst, ook als pakket worden geleverd die Uw monteur ten tijde van de installatie nodig heeft.
Hierbij worden dan tevens benodigde hulpmiddelen en aansluitschema toegevoegd!
Stuur ons een mail met vermelding van transformatorgegevens en (aanbevelend)  foto('s) om welke uitvoering en/of detail het gaat.
Installeren van deze beveiligingen behoort uiteraard ook tot ons dienstenpakket.
Montage van geforceerde koeling in combinatie met deze beveiligingen is eveneens mogelijk
Zoals in de introductietekst gemeld kan dit een vermogenstoename opleveren tot 40 %, ook piekvermogens kunnen hiermee worden opgevangen
Hiervan kunt U vooraf een aanbieding aanvragen via ons mail-adres.
Modificeren van Uw transformator is eveneens mogelijk.
Voorbeelden zijn het wijzigen van de Delta- of Vector-schakeling, dit om andere spanningen, stromen of vermogens te verkrijgen.
Voor dergelijke wijzigingen kunnen wij Uw berekening uitvoeren.
Wanneer U een SMIT/Holec/Resitra transformator heeft met open aansluitingen aan primaire zijde hebben wij de passende onderdelen om deze spanningdicht te maken.
Ook voor afscherming van de secundaire zijde is een eenvoudig aan te brengen afscherming verkrijgbaar.
Voor  zelfmontage worden alle benodigde delen in één pakket geleverd.
Schakelbalk gebroken of beschadigd? Ook hiervoor is een passende vervangingset verkrijgbaar welke uiteraard zeer compleet wordt geleverd tbv montage door U zelf.
Bovenstaande opties kunt U via ons mailadres aanvragen retrafo@retrafo.nl
Ook voor andere, niet op deze site voorkomende, delen kunt U ons benaderen.
Met behulp van foto's, omschrijving en afmetingen zoeken wij naar een passende oplossing!
 
Niet voor niets is onze slogan:

Met snelheid, flexibiliteit, kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid,
jarenlange ervaring en daardoor meedenkend vermogen,
ontzorgt RETRAFO haar klanten.