CONTACT      FOTOALBUM      HISTORIE      OVER RETRAFO

 
Nieuws

Nieuws

Waarom groot onderhoud in plaats van vervanging loont
 

Veel eigenaren van gietharstransformatoren zijn van oordeel dat, wanneer deze aan het eind zijn
van hun technische levensduur zijn, de transformator om deze reden te moeten vervangen.

Het advies tbv de instandhouding is de transformator regelmatig, minimaal 1 keer per jaar
aan een visuele inspectie te onderwerpen en indien noodzakelijk vervuiling te verwijderen,
beschadigde of onbeschermde metaaldelen tegen roest te beschermen en aansluitingen op koppel na te trekken.

Giethars geïsoleerde distributietransformatoren hebben naast preventief onderhoud een revisiebeurt nodig
waarbij de klemrubbers van de spoelen dienen te worden vervangen.

Het advies wanneer dit dient te worden uitgevoerd ligt ervaringsgewijs meestal rond de 25 tot 30 jaar.
Deze termijn geeft tevens aan dat de betrouwbaarheid van deze transformatoren bewezen is.

De genoemde klemrubbers zijn dan uitgedroogd, verhard en hebben hun elasticiteit hierdoor verloren.

Klemrubbers zorgen voor de juiste klemming van de spoelen waarmee de positionering wordt gewaarborgd.

Revisie is een oplossing om het trillen van de spoelen en eventuele sluiting te voorkomen.

Bij een revisiebeurt wordt tevens een isloatieweerstandsmeting uitgevoerd om te toetsen of
de weerstandswaarden nog worden gehaald.
Bij extreem afwijkende waarden dient te worden overwogen de transformator te vervangen.

Verder worden de transformatoren schoongemaakt en geïnspecteerd op de essentiële onderdelen.
De uitkomst van de inspectie wordt gerapporteerd in een inspectierapport waarin ook eventuele vervangadviezen zijn vermeld.

 

Na deze grote onderhoudsactie kan de transformator dan een nieuwe levensfase ingaan.
Afhankelijk van de conditie van de kern/chassis en omgevingsinvoeden kan dit wederom minimaal 25 jaar zijn.

 

Met vriendelijke groet,

RETRAFO Cast Resin Transformer Technology BV

Henk Wichers